جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱
پرشین خودرو
۱۲:۲۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲
شرکت‌های دانش‌بنیان ایران چند نفرند؟
۱۲:۲۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲
اجاره خودرو

شرکت‌های دانش‌بنیان ایران چند نفرند؟

در حال حاضر بالغ‌بر 6734 شرکت دانش‌بنیان در کل کشور وجود دارد که بیشترین آنها به ترتیب در استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی و البرز قرار دارند.

به گزارش پرشین خودرو به نقل از صنعت‌صنف، براساس گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در سال 1398 درمجموع تعداد 2307 شرکت دانش‌بنیان دارای فعالیت تحقیق و توسعه در کل کشور فعالیت داشته‌‏اند که استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، البرز و فارس به ترتیب دارای بیشترین تعداد شرکت دانش‌بنیان در این زمینه بوده‌اند.

در این سال بالغ‌بر 20234 نفر محقق در شرکت‌های دانش‌بنیان سراسر کشور مشغول به فعالیت بوده‌اند که از این تعداد، 4825 نفر آن را زنان و 15409 نفر را مردان تشکیل داده‌اند و استان‌های تهران، اصفهان و البرز دارای بیشترین تعداد محقق در شرکت‌های دانش‌بنیان کشور بوده‌اند.

بنا بر این گزارش از 16460پروژه تحقیق و توسعه مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان در کل کشور در سال 1398، استان تهران با 9287 پروژه بیشترین و استان لرستان با 16 عدد، کمترین تعداد پروژه تحقیق و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان را به خود اختصاص داده‌اند. از این تعداد پروژه تحقیق و توسعه، گروه علوم فنی و مهندسی با 13048 پروژه بیشترین و گروه هنر با 28 پروژه، کمترین تعداد را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین از تعداد 16460پروژه تحقیق و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در سال 98 از نظر نوع پروژه، تحقیقات توسعه‌ای با 52 درصد بیشترین سهم را از نظر تعداد انجام شده داشته و در استان تهران از مجموع 9287 پروژه، تحقیقات توسعه‌ای با 56 درصد بیشترین سهم را از حیث تعداد در میان پروژه‌های انجام شده، داشته است.

در همین سال از مجموع حدود 4.1 هزار میلیارد تومان مخارج انجام شده روی تحقیق و توسعه شرکت‌های دانش‌بینان در کل کشور، استان‌های تهران با 63.9 درصد، البرز با 12.9درصد و اصفهان با 4.1 درصد به ترتیب بیشترین هزینه‌ها را در این زمینه به خود اختصاص داده‌اند. استان کردستان با 1.1 میلیارد تومان در پایینترین سطح هزینه در این زمینه قرار دارد.

وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان در 1401

براساس آخرین آمارگیری انجام شده در ابتدای خردادماه 1401بالغ‌بر 6734 شرکت دانش‌بنیان در کل کشور وجود دارد که استان تهران با 3523 شرکت در رتبه اول(52.6 درصد)، استان اصفهان با 612 شرکت در رتبه دوم، استان خراسان رضوی با 360 شرکت در رتبه سوم و استان البرز با 310 شرکت در رتبه چهارم از نظر تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دارند.

از آنجا که شرکت‌های دانش‌بنیان طبق آیین‌نامه ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان مصوب کارگروه 1400.11.2براساس معیارهایی همچون سطح فناوری، مرحله تولید و طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه به 6 دسته تقسیم می‌شوند، بنابر این اعلام هم‌اکنون تعداد شرکت‌های نوپا نوع1 بالغ‌بر 377، تعداد نوپا نوع2 بالغ‌بر 1676، تولیدی نوع1 بالغ‌بر 642، تولیدی نوع2 بالغ‌بر 3397، نوپا مستعد دانش‌بنیان بالغ‌بر 349 و تولیدی مستعد دانش‌بنیان بالغ‌بر 293 شرکت است.

همچنین از 3523 شرکت دانش‌بنیان در استان تهران تعداد 234 شرکت نوپا نوع1، تعداد 854 شرکت نوپا نوع2، تعداد 381 شرکت تولیدی نوع1، تعداد 1797 شرکت تولیدی نوع2، تعداد 132 شرکت نوپا مستعد دانش‌بنیان و 125 شرکت تولیدی مستعد دانش‌بنیان هستند.

در ادامه در جداول زیر تعداد شرکت‌های دانش‌بینان کشور براساس دسته فناوری و تعداد شرکت‌های دانش‌بینان استان تهران براساس دسته فناوری آمده است. به‌عنوان نمونه از 1529 شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای کشور تعداد 1104 شرکت در استان تهران و از 13شرکت صنایع فرهنگی، خلاق و علوم انسانی و اجتماعی در کشور تعداد 7 شرکت در استان تهران قرار دارند. دیگر دسته‌بندی شرکت‌ها در کشور و استان تهران را می‌توانید در جدول‌های زیر مشاهده کنید.

 

شرکت دانش بنیان

 

شرکت دانش بنیان

 

گفتنی است شرکت دانش‌بنیان، شرکت، مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به‌منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصادی (شامل گستره و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالاها و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان، فعالیت داشته و براساس معیارهای مورد نظر آییننامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، به تأیید «کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا» رسیده است.
شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکت‌ها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، مشمول حمایت‌های این قانون نیستند.

!
!
!