جمعه ۲۸ مرداد ۱۴۰۱
پرشین خودرو
۱۱:۱۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷
جلسه مشترک موسسه مطالعات با استاندار و نمایندگان استان مازندران
۱۱:۱۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷
اجاره خودرو
/گزارش خبری/

جلسه مشترک موسسه مطالعات با استاندار و نمایندگان استان مازندران

جلسه مشترک رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با استاندار و نمایندگان استان مازنداران، روز گذشته در محل موسسه مطالعات برگزار شد.

به گزارش پرشین خودرو، در این جلسه، در خصوص سند آمایش استان مازندران بحث و بررسی شد و مقرر شد، طی جلسه مشترکی در استانداری مازندران با حضور فرمانداران و بخشداران، این سند مورد بررسی مجدد و نهایی سازی قرار گیرد.

!
!
!