یكشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱
پرشین خودرو
۱۱:۳۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴
آخرین مهلت شرکت در مزایده خودروهای خارجی
۱۱:۳۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴
اجاره خودرو

آخرین مهلت شرکت در مزایده خودروهای خارجی

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: متقاضیان تا پایان وقت امشب برای ارائه قیمت پیشنهادی در سامانه فرصت دارند.

به گزارش پرشین خودرو، سید عبدالمجید اجتهادی گفت: پایان وقت امشب آخرین مهلت شرکت در مزایده خودروهای خارجی اموال تملیکی است، بر این‌ اساس متقاضیان تا پایان وقت روز پنج‌شنبه نسبت به ارائه قیمت پیشنهادی در سامانه تدارکات دولت الکترونیک اقدام کنند.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در پایان تأکید کرد: بازگشایی پاکت قیمت پیشنهادی متقاضیان و رمزگشایی طبق برنامه اعلامی، روز شنبه ۱۶ مهرماه با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و قضایی انجام و نتایج آن اعلام خواهد شد.

!
!
!