یكشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱
پرشین خودرو
۱۶:۳۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
چقدر خسارت به فوتی‌های حوادث رانندگی پرداخت شد؟
۱۶:۳۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
اجاره خودرو

چقدر خسارت به فوتی‌های حوادث رانندگی پرداخت شد؟

بررسی عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی در سال گذشته نشان می‌دهد متوسط خسارت پرداختی به زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه طی این سال بابت هر متوفی ۱۶۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و بابت هر مجروح ۹۰ میلیون تومان گزارش شده است.

به گزارش پرشین خودرو، به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، بر اساس ماده 21 «قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» (مصوب سال 1395)، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علل زیر قابل پرداخت نباشد، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت های بدنی» جبران می‌شود:

1) فقدان یا انقضای بیمه نامه

2) بطلان قرارداد بیمه

3)شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه

4) کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه

5) تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه 6)صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر (موضوع ماده 22 این قانون)

7) به طور کلی خسارت‌های بدنی خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون (به استثنای موارد مصرح در ماده 17)

در این بین، بررسی عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی در پرداخت خسارت‌ها حاکی از آن است که مقدار خسارت پرداختی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از 1930 میلیارد تومان در سال 1399 به حدود 3659 میلیارد تومان در سال 1400 رسید که 1.9 برابر شده است.

علاوه بر این، سهم پرداخت خسارت به زیان دیدگان فوتی 50.4 درصد و سهم پرداخت به مجروحین زیان دیده 49.6 درصد بوده است.

همچنین، متوسط خسارت پرداختی طی این سال بابت هر متوفی 168 میلیون و 200 هزار تومان و بابت هر مجروح 90 میلیون تومان گزارش شده که به طور میانگین (برای مجموع فوتی و جرحی) در مقایسه با سال قبل افزایش یافته و به 117 میلیون و 500 هزار تومان رسیده که 41.9 درصد رشد داشته است.

!
!
!