یكشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱
پرشین خودرو
۱۱:۳۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
انتقال نماد پارس خودرو به بازار پایه
۱۱:۳۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
اجاره خودرو
/گزارش خبری/

انتقال نماد پارس خودرو به بازار پایه

شرکت پارس خودرو از تابلوی اصلی بورس به بازار پایه منتقل شد.

به گزارش پرشین خودرو، روز گذشته مجوز حضور نماد پارس خودرو در تابلوی زرد فرابورس صادر شد.

 

پارس خودرو

!
!
!