جمعه ۱۵ مرداد ۱۴۰۰
پرشین خودرو
۱۵:۱۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۶
همه پیک موتوری ها باید بیمه شوند
۱۵:۱۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۶
اجاره خودرو

همه پیک موتوری ها باید بیمه شوند

پرشین خودرو: مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی گفت: کارفرمایان کارگاههایی که افرادی را تحت عنوان پیک موتوری در اختیار دارند، ملزم به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه آنها هستند.

به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از خبرآنلاین، مهرداد قریب گقت: افراد پیک موتوری که در کارگاههای مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی شاغل هستند، کارفرمایان آنها مکلفند طبق ماده ۲۸ و۳۶ قانون حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی بپردازند.

او ادامه داد: کارفرما باید صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان در کارگاه ها را طبق ماده ۳۹ قانون و آئین نامه اجرایی مذکور با درج روزهای کارکرد و رعایت حداقل دستمزد روزانه به شعبه ذیربط تأمین اجتماعی ارسال کند.

قریب تاکید کرد: کارفرمایان می توانند ارسال لیست و پرداخت حق بیمه را به صورت اینترنتی انجام دهند و نیازی به مراجعه حضوری به شعبه ندارند.

بسیاری از کار فرمایان به دلیل عدم خضور ثابت پیک های موتوری در محل کار از بیمه آن ها خودداری می کنند.

اجاره ماشین عروس
برچسب ها:
پیک موتوری
نظر بینندگان
!
!
!