دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
پرشین خودرو
نگاهی به خط تولید خودروهای برقی چری
پرشین خودرو: در این گزارش می توانید نگاهی به خط تولید خودروی چری در آخرین مدل های برقی آن داشته باشید.