چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹
پرشین خودرو
نمایش کوییک اس اسپرت در مراسم خداحافظی با پراید
سایپا در مراسم خداحافظی با پراید و آغاز تولید انبوه کوییک و ساینا اس، یک نسخه اسپرت کوییک اس را به نمایش درآورد. عکس: فرشید آصفی