چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹
پرشین خودرو
آخرین پراید پارس خودرو در موزه
در این گزارش نگاهی به مکان نگهداری آخرین پراید تولیدی در پارس خودرو می اندازیم.