چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹
پرشین خودرو
خودرو شخصی جعفر اخوان در موزه پارس خودرو
اطلاع دقیقی از اینکه این خودرو چگونه سر از موزه درآورده در دست نیست اما می گویند که این خودرو به شرکت اهدا شده است.