شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹
پرشین خودرو
نگاهی دقیق به شاسی بلند فردا SX5
خودروسازی فردا، فردا SX5 شاسی بلند جدید این شرکت را به صورت رسمی معرفی کرد.