چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱
پرشین خودرو
نیوفیس پیکاپ فوتون تونلند در ایران
پس از نسل اول و دوم پیکاپ فوتون تونلند در ایران حال نوبت به نسخه نیوفیس از نسل اول رسیده است که می توانید در این گزارش ببینید.
عکاس: فرشید آصفی