چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱
پرشین خودرو
افتتاح آزمایشگاه ذخیره انرژی دانشگاه تهران و گروه کروز
آزمایشگاه ذخیره انرژی دانشگاه تهران و گروه کروز با هدف ضرورت تعامل میان دانشگاه و صنعت با حضور معاون پژوهشی دانشگاه تهران، رئیس دانشکده فنی دانشگاه تهران، رئیس دانشکده برق دانشگاه تهران و مدیران کروز افتتاح شد.