سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱
پرشین خودرو
در نخستین روز چهارمین نمایشگاه خودرو تهران چه گذشت؟
روز اختصاصی خبرنگاران در چهارمین نمایشگاه خودرو تهران شاهد چند رونمایی از محصولات جدید خودروسازان داخلی بود.