سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱
پرشین خودرو
مراسم رونمایی از مراکز آزمون جدید صنعت خودرو
رونمایی از مراکز آزمون جدید صنعت خودرو و عملیات اجرایی مرکز تست تصادف خودرو از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران(ISQI) انجام شد.
عکس: هومهر منصوریان