سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱
پرشین خودرو
خودروهای کلاسیک در چهارمین نمایشگاه خودرو تهران
در حاشیه چهارمین نمایشگاه خودرو تهران برخی از خودروهای کلاسیک به نمایش درآمد.