سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱
پرشین خودرو
برگزاری همایش ظرفیت های همکاری شرکت ها و نهادهای دانش بنیان ایران خودرو
همایش ظرفیت های همکاری شرکت ها و نهادهای دانش بنیان ایران خودرو برگزار شد.