یكشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱
پرشین خودرو
نگاهی به تنها خودرو صفر کیلومتر کره ای در جاده های ایران
تنها خودرو صفر کیلومتر کره ای در جاده های ایران تست و بررسی شد.
عکس: حسین شیرآقایی