جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱
پرشین خودرو
دومین روز نمایشگاه خودرو مشهد از دریچه دوربین پرشین خودرو
دومین روز بیست و دومین نمایشگاه خودرو مشهد برگزار شد و مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ارشدترین مقام خودرویی بازدیدکننده در این روز بود.