جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱
پرشین خودرو
بازدید از مرکز تحقیق و توسعه و خط تولید ECU در کروز
در حاشیه نمایشگاه توانمندی و داخلی سازی قطعات خودرو، درب های مرکز تحقیق و توسعه و خط تولید ECU شرکت قطعه سازی کروز به روی خبرنگاران باز شد.