جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱
پرشین خودرو
معرفی نخستین نمونه نیمه صنعتی تارا تمام برقی
نخستین نمونه نیمه صنعتی تارا تمام برقی در حضور مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، مدیرعامل تام ایران خودرو، مدیرعامل جتکو و جمعی از اصحاب رسانه معرفی شد. عکس: فرشید آصفی